dance, Grażyna Hajewski Germany 2017, drawing ink, pen, paper, no 113817 (3)

“Niech żyje bal!

  • – Nie odmawiaj, gdy proszą do walca!

Orkiestra gra –

innym razem będzie to megance.”

©Ursula Vortag, Germany 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s