Bal

dance, Grażyna Hajewski Germany 2017, drawing ink, pen, paper, no 113817 (3)

“Niech żyje bal!

  • – Nie odmawiaj, gdy proszą do walca!

Orkiestra gra –

innym razem będzie to megance.”

©Ursula Vortag, Germany 2019