Enigma północy

Groźbą, co mury rozsadza,
“…Grzmotem nagromadzonych urazów
Wzbiera naprędce sklecony wybuch,
By toczyć się potokiem głazów -…”